REGULAMIN

Postanowienia ogólne
 1. Modelarnia BODYMED świadczy usługi z zakresu modelowania sylwetki, fizjoterapii oraz dietetyki.
 2. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej www.modelarniaspa.pl oraz w recepcji.
 3. Gabinety BODYMED czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Dodatkowo soboty 8:00-14:00.
 4. Gabinety BODYMED mogą być nieczynne w dni będące Świętami Kościelnymi, Narodowymi, a także w dni znajdujące się pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 5. Osoby mające problemy zdrowotne lub będące w ciąży, przed przystąpieniem do zabiegów powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. W przypadku przeciwwskazań lekarskich osoba przystępuje do zabiegów na własne ryzyko.
 6. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 7. Osoby poniżej 18 roku życia w celu skorzystania z usług zobowiązane są do przedstawienia zgody od rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Korzystanie z usług oferowanych przez Gabinety BODYMED dostępne jest jedynie dla kobiet. Jedynym odstępstwem jest Gabinet Dietetyczny, z którego korzystać mogą również mężczyźni.
 9. Zapisy na wizyty można dokonywać osobiście w recepcji BODYMED, recepcji Klubu Modelarnia, telefonicznie (511-927-433) oraz mailowo (bodymed.bielsko@gmail.com) .
 10. Klient korzystający z usług zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia, zachowania ciszy w poczekalni oraz nie niszczenia mienia.
 11. Na terenie BODYMED obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
Wizyty
 1. Na zabieg należy pojawić się punktualnie, w przypadku spóźnienia zastrzega się prawo do skrócenia wizyty.
 2. Zmianę terminu lub jego odwołanie można zgłaszać osobiście, mailowo lub telefonicznie.
 3. Chęć anulowania wizyty należy zgłaszać dzień wcześniej,  zbyt późne zgłoszenie skutkuje uznaniem wizyty za zrealizowaną.
 4. Brak anulowania umówionego terminu bez wcześniejszego powiadomienia i braku kontaktu od osoby zapisanej skutkuje utratą danego zabiegu z pakietu. Wówczas wizytę uznaje się za zrealizowaną.
Zabiegi modelujące
 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Z zabiegów modelujących korzystać mogą osoby nie posiadające przeciwwskazań do ich wykonania. Klient zobowiązany jest do poinformowania terapeutów o ewentualnych chorobach i problemach zdrowotnych.
 3. Preparaty używane do wykonywania zabiegów mogą zawierać naturalne alergeny. Osoby uczulone na jakikolwiek składnik nie powinny z niego korzystać. W przypadku nie poinformowania, stosuje zabieg na własną odpowiedzialność.
 4. Zabiegi można wykupić w seriach 5 lub 10 i uzyskać przypisaną do nich zniżkę.
Fizjoterapia i masaże
 1. Z usług fizjoterapeutycznych i masaży korzystać mogą osoby nie posiadające przeciwwskazań do ich wykonania. Klient zobowiązany jest do poinformowania terapeutów o ewentualnych chorobach i problemach zdrowotnych.
 2. Wizyta fizjoterapeutyczna trwa 60 minut.
 3. Masaż trwa 25min lub 50min.
 4. Pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna dotyczy wywiadu, badania oraz wstępnych zaleceń. Kolejne wizyty zawierają odpowienio dobraną do potrzeb terapię, wykorzystującą formy, takie jak: specjalistyczne ćwiczenia, techniki manualne, drenaż limfatyczny, masaż oraz kinesiotaping.
Sauny
 1. Seans saunowy trwa 45min.
 2. Osoba chcąca z korzystać z sauny powinna zapoznać się z przeciwwskazaniami dostępnymi na stronie internetowej BBODYMED lub skonsultować się z personelem.
 3. Z sauny korzystać mogą osoby posiadające karnet lub wykupujące jednorazowe wizyty.
 4. Chęć skorzystania z sauny należy zgłosić minimum 60min przed planowaną wizytą, o ile termin jest dostępny.
 5. Na saunę należy zabrać ze sobą 2 ręczniki oraz klapki.
 6. Z sauny korzystać można od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz soboty od 9:00 do 15:00.
 7. Na obszarze sauny obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.
Dietetyka
 1. W ramach gabinetu dietetycznego można skorzystać z: wizyt jednorazowych, Programu Dietetycznego 123 oraz usługi indywidualnego ułożenia diety.
 2. Pierwsza wizyta wprowadzająca uwzględnia dokładny wywiad lekarski i żywieniowy, wykonanie analizy składu ciała wraz z pomiarami oraz omówienie popełniananych błędów, sugesti wprowadzonych zmian, jak również ogólne zalecenia żywieniowe.
 3. Program 123, określany jest przez nastepujące założenia:
  – na program składają się: wizyta wprowadzająća, spotkania kontrolne, indywidualna 7-dniowa oraz zniżka 30% na serię 5 zabiegów modulujących w gabinetach BODYSPA.
  – Klient zobowiązuje się do trwania w nim przez okres minimum 3 miesięcy. W razie rezygnacji, należy uiścić opłatę wyrównującą.
  – Koszt uczestnictwa w Programie 123 wynosi 123 zł miesięcznie. Opłatę należy uiszczać co drugą wizytę.
  – Wizyty odbywają się średnio co 2 – 2,5 tygodnia.
 4. Okres oczekiwania na dietę wynosi około 7 dni. Może ona zostać wysłana drogą mailową lub omówiona podczas bezpłatnej wizyty. Klient ma możliwość dokonania wyboru w tej kwestii.
 5. Czas trwania pierwszej konsultacji wprowadzającej wynosi około 90 minut, natomiast wizyt kontrolnych około 30-40 minut.
Karnety, pakiety i bony
 1. Karnet ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
 2. Bony podarunkowe i pakiety ważne są 3 miesiące od daty zakupu.
 3. Bony podarunkowe można kupować na daną kwotę lub konkretną usługę.
 4. Opłacanie karnetów na zabiegi modelujące, saunę lub fizjoterapię odbywa się przy pierwszej wizycie.
Regulamin masaży i wizyt dietetycznych z programu lojalnościowego M+
 1. Każdy uczestnik programu M+ jest uprawniony do skorzystania z usług dodatkowych, tj. darmowego masażu oraz konsultacji dietetycznej raz w miesiącu kalendarzowym.
 2. Darmowy masaż oraz porada dietetyczna jest usługą dodatkową, oznacza to iż w przypadku wyczerpania się terminów, nie będzie możliwości jego wykorzystania w danym miesiącu.
 3. Usługi dodatkowe nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc.
 4. Terminy na usługi dodatkowe dotyczą tylko wyznaczonych terminów.
 5. Darmowy masaż trwa 15 minut, oraz dotyczy masażu sportowego/leczniczego/relaksacyjnego..
 6. Darmowa konsultacja dietetyczna dzieli się na wizytę wprowadzającą trwającą do 45min oraz kontrolną trwającą do 30 min.
 7. Wizytę należy odwołać co najmniej 1 dzień przed planowaną wizytą, w przeciwnym razie wizyta zostanie oznaczona jako zrealizowana.
 8. Nie pojawienie się w umówionym terminie skutkuje utratą darmowego masażu w danym miesiącu i blokadą zapisu na kolejne 30 dni. Dopiero po upływie tego okresu osoba zablokowana może ponownie zapisać się na wizytę. Wiąże się to z możliwością utraty masażu w danym miesiącu.
 9. W przypadku nie możności pojawienia się w ustalonym terminie możliwe jest przepisanie wizyty innej osobie z programu M+ oraz ustalenie swojej wizyty w innym terminie.
 10. Nie ma możliwości przepisania swojej wizyty na osoby z poza programu M+.
0