Terapia manualna

Terapia manualna to metoda badania i leczenia, zajmującą się odnajdywaniem i terapią zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu. W badaniu, w wyniku prowokacji określonych tkanek, bezpośrednio odnajdujemy zaburzone struktury, aktualizujemy stopień ich uszkodzenia oraz oceniamy przyczyny dolegliwości. Dysfunkcje często są spowodowane dysproporcją pomiędzy możliwościami tkanki do przenoszenia obciążenia, a jej obciążeniem. Dlatego też leczenie powinno tę dysproporcję znosić i przywracać fizjologiczną równowagę pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Terapia Manualna operuje pasywnymi technikami mobilizacji, jak również aktywnymi ćwiczeniami wykonywanymi przez pacjenta w celu wzmocnienia i stabilizacji lub jako wprowadzenie do właściwej mobilizacji. Pacjent otrzymuje dodatkowo wskazówki dotyczące odpowiednich ćwiczeń, które powinny wspierać pracę terapeuty. Terapia Manualna ma zastosowanie we wszystkich odwracalnych zaburzeniach funkcjonalnych układu ruchu – ograniczeniach ruchomości, bólu, bądź zmniejszonej zdolności do przejęcia odciążenia.

Terapia Punktów Spustowych (Trigger Points)

Wiele dolegliwości bólowych układu ruchu ma swoją przyczynę bezpośrednio w mięśniach. Zdarza się, że poprzez przeciążenie lub nadmierne naciągnięcie powstają w mięśniach obszary o zaburzonym metabolizmie. Te zmienione chorobowo miejsca w mięśniu są wyczuwalne dotykiem, a przy docisku dają objawy bólowe, które często przenoszą się w inne obszary ciała. Do innych objawów spowodowanych aktywnym punktem spustowym mogą należeć również: zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśni, ograniczenie ruchomości, czy zaburzenia koordynacji mięśniowej. Poprzez terapię punktów spustowych można z reguły usunąć nawet długotrwałe dysfunkcje.

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Torowanie nerwowo – mięśniowe to metoda, której podstawowym celem jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje. PNF wykorzystuje w terapii sprawniejsze regiony ciała do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach słabszych lub uszkodzonych. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach co wymusza zaangażowanie maksymalnej ilości włókien mięśniowych, a jego wielokrotne powtarzanie przyczynia się do utworzenia nowego wzorca ruchowego. To wszechstronna, skuteczna i bezbolesna metoda mająca zastosowanie w szczególności w: zaburzeniach równowagi, zaburzeniach wzorca chodu, bólach kręgosłupa, uszkodzeniach tkanek miękkich (mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych), zaburzeniach funkcji i siły mięśni, hipermobilności stawów.

Anatomy Trains (Taśmy mięśniowo – powięziowe)

Metoda rozpoznawania zaburzeń w systemie mięśniowo – powięziowym oraz tworzenia skutecznych strategii terapeutycznych skierowanych na wyeliminowanie problemów. Terapia wg tej koncepcji opiera się na analizie postawy i zastosowaniu technik mobilizacji powięzi w celu przywrócenia balansu w ciele poprzez normalizację napięcia mięśni. Zmieniając wzorce postawy i ruchu osiągamy długotrwałą zmianę, uwalniając pacjentów od wielu dolegliwości. Anatomy Trains ma szczególne zastosowanie w dolegliwościach bólowych, korekcjach wad postawy, poprawie sylwetki i wyników sportowych oraz zmianie nieprawidłowych nawyków ruchowych.

0